be.nuxe.com gebruikt cookies om statistieken te kunnen opstellen en om diensten en aanbiedingen op basis van uw interesses te kunnen voorstellen.
Meer informatie over cookies

Mijn voorkeuren instellen
Nos engagements environnementaux

Onze verbintenissen ten aanzien van het milieu

De natuur respecteren.


NUXE vindt het heel belangrijk om de natuurlijke bronnen te beschermen. Dit zien we terug in elke stap, van het bedenken van de verzorgingen, over de selectie van de natuurlijke bestanddelen en de verpakking, tot de formulering.

De kunst van sourcing
De actieve bestanddelen waaruit de NUXE-verzorgingen bestaan, zijn geografisch traceerbaar. Wij verbinden ons er bovendien toe om voorrang te geven aan geteelde planten in plaats van wildpluk, en wij gebruiken geen soorten die deel uitmaken van de CITES-lijst (beschermde planten).

Een respectvolle formulering
Om de impact van onze producten op het milieu te beperken, ontwikkelen wij afspoelbare formules die voor meer dan 80% bioafbreekbaar zijn*. Voor onze exfoliërende producten gebruiken wij geen plastic microparels (conform de reglementering), maar enkel exfoliërende deeltjes van natuurlijke oorsprong.

Onze verzorgingen worden eveneens geformuleerd met respect voor dieren: onze formules zijn vegan en bevatten geen enkel ingrediënt of afgeleiden van dierlijke oorsprong (met uitzondering van onze lijn Rêve de Miel® die afgeleiden bevat van producten uit de bijenkorf) en wij voeren geen tests uit op dieren, conform de in Europa geldende cosmeticaregelgeving.

Een verantwoorde verpakking
Het ecologisch engagement van NUXE is ook van toepassing op de verpakkingen van onze verzorgingen, dankzij 50 ml-potten met een exclusief ecologisch ontwerp, samengesteld uit recycleerbare materialen en geoptimaliseerd op vlak van gewicht. Volgens een levenscyclusstudie uitgevoerd in 2018 zorgen onze ecologisch ontworpen glazen 50 ml-potten jaarlijks voor een besparing die gelijkstaat aan het waterverbruik van een gemiddelde Fransman gedurende 2 jaar(1), het kappen van 244 bomen(2) en de uitstoot van een wagen die 28 keer rond de wereld rijdt(3).

*Volgens de OCDE-methodes.

Made in France NUXE

Made in France

Verzorgingsproducten van hoge kwaliteit produceren in Frankrijk.


Wij besteden de grootste zorg aan de kwaliteit van onze producten, van de samenstelling in het labo tot de fabricatie.

Het onderzoeks- en ontwikkelingslaboratorium van NUXE steunt op een team van gepassioneerde onderzoekers en een concentraat van talent en vaardigheid in uiteenlopende domeinen: botanica, chemie, biologie van de huid, farmacognosie, galeniek, parfumerie, … Innovatie en kwaliteit zijn de sleutelbegrippen die ervoor zorgen dat NUXE haar plaatsje heeft binnen de traditie van uitmuntendheid van de Franse farmacie*.

De NUXE-verzorgingen worden talentvol en nauwgezet geformuleerd in ons Frans laboratorium. De gebruikte oliën zijn 100% plantaardig en ingrediënten van natuurlijke oorsprong krijgen altijd voorrang. De formules bevatten geen ingrediënten van dierlijke oorsprong** en de gekozen bewaringssystemen garanderen tolerantie en veiligheid. Elke formule wordt systematisch getest onder dermatologische controle door onafhankelijke laboratoria goedgekeurd door het ministerie voor Onderzoek. 

Alle NUXE-verzorgingen worden geproduceerd in Frankrijk, in hoofdzaak op de eigen industriële site van Lécousse, in Bretagne, dé productiesite van NUXE. Er worden 70 mensen tewerk gesteld en de site beschikt over een eigen laboratorium voor fysicochemie en microbiologie. Het werd in 2017 volledig gerenoveerd en de uitbreiding van de site en verwerving van de nieuwste uitrustingen zorgden voor een toename van de productiecapaciteit, terwijl het kwaliteitsniveau onberispelijk blijft.

Deze bijzondere aandacht voor kwaliteit wordt uiteraard ook aangehouden in de fabriek van NUXE: de dienst Cosmetische Waakzaamheid behandelt dagelijks de feedback van klanten om onmiddellijk te kunnen reageren bij een melding over een product.

*Franse cosmetica verkocht in de apotheek.**Behalve producten uit de bijenkorf

NUXE engagements

Onze verbintenissen ten aanzien van de maatschappij

IJveren voor een eerlijke wereld.

Wij werken elke dag aan de bescherming van de natuur door ons te engageren voor de bescherming van de bijen en door een duurzaam ontwikkelingsproject te steunen voor de toegang tot drinkbaar water.

Engagement voor de bescherming van de bijen.
De bijen zijn een essentiële schakel in het behoud van de biodiversiteit, dankzij hun bestuivingswerk. Samen met de vereniging ‘Un toit pour les abeilles’ zet NUXE zich in voor hun bescherming aan de hand van een peterschap van bijenkorven in de Vogezen, die zullen zorgen voor nieuwe koloniën en zo zullen bijdragen aan het behoud van de soort.

De toegang tot drinkbaar water bevorderen.
Water is het hoofdingrediënt van de verzorgingsformules van NUXE en is in de eerste plaats een cruciaal levensmiddel, waartoe velen wereldwijd geen eerlijke toegang hebben. Daarom ondersteunt NUXE de ngo ‘1001 fontaines’ door de financiering van de installatie van twee waterproductiestations in landelijke dorpen van Cambodia en een station in Madagaskar. Deze autonome en duurzame bevoorrading garandeert gezond en risicovrij water en zorgt in de eerste plaats voor de waterverdeling in de basisscholen.

De strijd tegen verspilling steunen.
NUXE engageert zich ook voor het ‘Agence du Don en Nature’, een Franse vereniging voor het algemeen nut opgericht in 2009, die ondernemingen begeleidt in hun strijd tegen verspilling. Dit partnerschap zorgt ervoor dat NUXE zijn onverkochte producten of voorraadoverschotten kan inzamelen om ze te verdelen onder de minderbedeelden in Frankrijk. Dit gaat via de 850 verenigingen van het ADN-netwerk, verspreid over het hele land, die zich dagelijks inzetten tegen armoede.

(1) Een gemiddeld Frans gezin verbruikt elke dag 165 liter water. Bron: http://www.planetoscope.com/consommation-eau/243-litres-d-eau-consommes-par-un-francais.html
(2) De hypothese stelt dat er 20 bomen nodig zijn om 1 ton karton te maken: http://www.ecoresponsabilite.ademe.fr/n/les-enjeux-du-papier/n:290.
(3) Uitstootfactoren werk-woonplaats naargelang het type van parcours afgelegd per km (metropool) in gram koolstofequivalent in 'gemengde' cyclus = 69,9 gram CO2-equivalent. Koolstofbalans. Gids met uitstootfactoren. V5. 2007.

Top